ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ GRAFFITI ΣΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

Στις 12/10/2022 o ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΗΛΟΥ αιτήθηκε απο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο άδεια ώστε να προχωρήσουμε στον καθαρισμό του graffiti στο τοίχο πίσω απο το γραφείου τουριστικών πληροφοριών του Δήμου Μήλου

Δείτε την επιστολή παρακάτω 


Μήλος, 12-10-2022 

ΑΠΟ

ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

«ΠΥΞΙΔΑ»

 

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΗΛΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Θέμα: «Εθελοντικός καθαρισμός βανδαλισμού» 

Στα πλαίσια των εθελοντικών δράσεων του Φορέα Τουρισμού και Πολιτισμού Μήλου ΠΥΞΙΔΑ με σκοπό την βελτίωση της εικόνας του νησιού, αιτούμαστε την άδειά σας, για να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες καθαρισμού του σημείου που έχει βανδαλιστεί με graffiti και βρίσκεται εντός της περιοχής ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου και συγκεκριμένα στον πέτρινο τοίχο ανάμεσα στο κατάστημα «Puerto» και το Γραφείο Τουριστικών Πληροφοριών του Δήμου.

 

Ο καθαρισμός θα πραγματοποιηθεί με την συνδρομή εθελοντικών μελών του Φορεά. Για να διασφαλίσουμε την απομάκρυνση των χρωμάτων χωρίς παράλληλα να επιβαρυνθεί το πέτρωμα, θα χρησιμοποιήσουμε συρματόβουρτσα και πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης.

 

Θα φροντίσουμε δε, για την ασφάλεια τόσο όσων πάρουν μέρος στον καθαρισμό όσο και των διερχομένων, αποκλείοντας των χώρο πίσω από το περίπτερο.

Παρακαλούμε για την άμεση απάντησή σας.

 

    Ο Πρόεδρος                                                                                       Ο Γραμματέας

 Αντώνης Μάλλης                                                                         Δημήτρης Μωραΐτης